Trys karaliai

(Sausio 6 d.)

Sausio 6 diena katalikiškose, protestantiškose šalyse žymima kaip Trijų karalių – Rytų išminčių, aplankiusių Betliejuje gimusį Jėzų, šventė. Evangelijoje pagal Luką skelbiama: „Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystykluose ir paguldytą ėdžiose“ (Lk 2, 8 – 12). Kai iš Rytų šalies į Jeruzalę, stebuklingos žvaigždės vedami, atkeliavę trys išminčiai klausinėjo Erodą, kur yra gimusis žydų karalius ir pagaliau rado kūdikį su motina Marija, jį pagarbino ir atidavė atneštąsias dovanas – aukso, smilkalų ir miros. Legenda sako, kad jų vardai buvę Kasparas (Gasparas), Merkelis ir Baltazaras. Per šią šventę bažnyčioje pašventinama kreida ir ja ant namų durų užrašomos raidės – K + M + B.

Grįžti atgal

  • Padeklamuokite

    Senelio belaukiant

    Apsnigtais takeliais rieda
    Išsipusčiusios Kalėdos
    Rankose – snieguolės žiedas,
    Pusnyje – įmintos pėdos.
    Nosys prie langų prišalo
    Mums, belaukiantiems senelio
    Su meškute ir zuikiu
    Jis atneš daug dovanu!

    Mažytė dovana

    Aš mažas kaip žirnelis,
    Bet didelis užaugsiu!
    O kai ateis senelis,
    Ir dovanos sulauksiu.
    Kad padedu mamytei,
    Gražiai klausau tėvelio,
    Nors mažą dovanytę
    Gal gausiu iš senelio…
    Kaip aš – tebus ji, bus gerai!
    Juk aš nedidelis tikrai...